Услуги на Унипарк

УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС предлага на своите клиенти следните логистични услуги в собствени складове:

 • дългосрочно и краткосрочно складиране
 • крос-док на пратки от клиента (PAXD) – доставки на база цял палет или колет
 • прием и пикинг по заявки на клиента (BBXD) – с управление на големи стокови групи
 • складови услуги с добавена стойност
 • транспортни услуги – с доставки на база палет или комплексни товари

УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС предоставя логистичните си услуги за 5 основни стокови групи, под сух и температурно-контролиран режим:

 • Нехранителни стоки
 • Пакетирани хранителни стоки и напитки (води, безалкохолни и алкохолни)
 • Шоколадови и захарни изделия
 • Фармацевтични продукти и лекарства под специален температурен режим
 • Архиви и документи
Unipark-1-of-12-Medium-min
gallery12-min-min

УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС предоставя всичко необходимо за организиране на собствена на клиента складова дейност като предоставя всяка от изброените по-долу услуги:

 • Наем на обособено складово пространство
 • Наем на офис
 • Наем на складово оборудване (всички видове стелажни системи, работни маси, везни, и др.)
 • Наем на оборотен амбалаж (стандартни евро палети)
 • Решения за управления на отпадъците (органични, фолиа, хартия, метал, дърво)
 • Решения за цялостно управление на обекти от разстояние

УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС предоставя услугата „палетоместа под наем”
Складовата база разполага с над 10 000 палетоместа, които се отдават под наем с осигурено складово обслужване. Наемането на палетомясто осигурява следните предимства:

 • не се правят разходи за персонал
 • не се правят инвестиции в машини /електрокари и мотокари/
 • заплаща се наем за палетомясто при налична стока.

Складовото обслужване включва следните дейности:

 • Приемане на стоките в склада
 • Препакетиране, палетизиране и фолиране
 • Подреждане по определени номенклатури
 • Водене на складови наличности със специализиран софтуер
 • Приемане на заявки
 • Подготвяне на заявки
 • Предаване на подготвените заявки на ваш служител или клиент
Unipark 3
Unipark-11-of-12-Medium-min

УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС предлага хладилен и нехладилен транспорт на база палет или комплектен товар в градовете Варна,Добрич, Шумен, Търговище както и в тези райони

УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС предлага международен пътен, въздушен, контейнерен, морски, хладилен и нехладилен транспорт като транспортни услуги

УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС използва договорни наети транспортни средства на партньорски транспортни компании за своята транспортна дейност

Изключителна локация

Стратегическо местоположение за район обхващащ целият Североизток на България

null

8мин


до гр.Варна

12мин


до пристанище Варна Запад

6мин


до Летище Варна

11мин


до Западна Промишлена Зона

Местоположение